(0)
ГАР УРЛАЛЫН НАТУР БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Монголд үйлдвэрлэв

Бидний тухай

Манай онлайн дэлгүүр нь ХАТ холбооны гишүүн эмэгтэчүүдийн хийсэн бүтээлүүдийг сурталчлах, зах зээл олоход нь туслах зорилгоор мэдээлэл түгээж холбоо тогтоох зорилготой.

Та манай гишүүдийн бүтээлүүдийг сонирхож байгаа бол холбогдох хаягаар нь үйлдвэрлэгчидтэй шууд холбогдоорой. Ингэснээр та гишүүдийн маань хөдөлмөр сэтгэлээ шингээж гараар урласан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгчээс нь нэмүү өртөг шингээгүй үнээр авах боломжтой.

дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.demnel.org/xat.html